خانه   صادرات

واحد صادرات گروه صنعتی پاکشو

مأموریت تعریف شده واحد صادرات

بخش های زیرمجموعه واحد صادرات

مأموریت بخش صادرات منطقه

مأموریت بخش اجرایی صادرات

– برنامه‌ریزی تولید محصولات صادراتی
– بررسی و امکان‌سنجی تولید محصولات جدید صادراتی
– بازدید دوره‌ای از کارخانجات و انبارها، بررسی نحوه تولید و بارگیری محصولات صادراتی
– بررسی وضعیت انبارها، میزان فروش محصولات صادراتی و ارائه گزارشات مربوطه

مأموریت بخش بازاریابی بین المللی

مأموریت بخش ارتباط و پشتیبانی شرکت های تولیدی خارج از ایران