خانه   مالی

واحد مالی گروه صنعتی پاکشو

ماموریت تعریف شده واحد مالی

حرکت همسو با هدف‌های مجموعه، ارائه خدمات در زمینه امور مالی در راستای هم‌افزایی جهت ارزش‌آفرینی برای سازمان، شناسایی منابع مالی داخلی و خارجی، تجزیه و تحلیل منابع، کنترل هزینه‌ها، اطلاع‌رسانی شفاف، پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلان شرکت و ارزیابی پروژه‌های سرمایه گذاری.

بخش‌های زیرمجموعه واحد مالی

ماموریت بخش حسابداری مدیریت و بودجه

ماموریت بخش حسابداری مالی

ماموریت بخش حسابداری کارخانجات

ماموریت بخش امور سهام و مجامع

تلفن مستقیم جهت تماس با واحد امور سهام:  02189316339

تلفن مستقیم جهت تماس با واحد مالی:  02189316395