خانه   مهندسی صنایع و برنامه ریزی تولید

واحد مهندسی صنایع و برنامه‌ریزی تولید گروه صنعتی پاکشو

مأموریت تعریف شده واحد مهندسی صنایع و برنامه ریزی تولید

 •  تدوین و تحقق بودجه سالانه و برنامه تولید ماهانه سازمان بر اساس پیش‌بینی فروش داخلی وصارداتی
 • تدوین و پیگیری تحقق  برنامه‌های تامین مواد اولیه و ملزومات تولیدی، مطابق با استراتژی‌های خرید داخلی و خارجی
 • کنترل پروژه محصولات و پروژه‌های تولیدی جدید در جهت تحقق اهداف سازمانی و مدیریت بهینه منابع
 • پیاده‌سازی امور مهندسی صنایع نظیر ظرفیت سنجی واحدهای تولیدی و انبار، افزایش بهره‌وری تولید ، برآورد نیروی انسانی و …
 • تدوین گزارشات عملکردی و آماری
 • استقرار و ارتقای زیر ساخت‌های سیستم‌های بخش‌های  تولید و انبار

بخش های زیرمجموعه واحد مهندسی صنایع و برنامه ریزی تولید

 • مهندسی صنایع
 • برنامه‌ریزی تولید
 • کنترل موجودی
 • امور تضمین کیفیت سیستم و بهبود روش‌ها

ماموریت بخش مهندسی صنایع

 • ظرفیت سنجی، کارسنجی، طراحی و تغییر لی‌اوت تجهیزات در سایت‌های تولیدی
 • تعریف و پیگیری روند انجام امور فعالیت‌های پروژه‌های تولیدی جدید
 • تعریف پروژه‌های بهبود و بهره‌وری جهت تحقیق بودجه در سایت‌های تولیدی
 • برآورد و ظرفیت‌سنجی نیرو و تجهیزات مورد نیاز تولید
 • تدوین و کنترل بودجه و برنامه تولید سازمان مطابق با منابع در دسترس

مأموریت بخش‌های برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی

 • تدوین برنامه سایت‌های تولیدی بر مبنای شاخص‌های تولیدی و سفارش مواد اولیه و ملزومات جهت تحقق برنامه تولید محصولات
 • کنترل موجودی و سفارش‌گذاری خرید داخلی و خارجی مواد و ملزومات تولیدی مطابق با اهداف مصوب سازمانی و تعیین تکلیف اقلام کم گردش
 • هماهنگی تامین، دپو و تحویل مواد درخواستی شرکت های برون سازمانی
 • هماهنگی تحویل و فروش  کلیه اقلام تولیدی درخواستی واحدهای سازمانی

ماموریت بخش بهبود و سیستم‌ها

 • ناوبری و کنترل پروژه‌های بهبود در تمامی واحدهای صفی و ستادی شرکت پاکشو
 • مدیریت مستندات شامل دستورالعمل‌ها و آئیین نامه‌های اجرایی شرکت پاکشو
 • مدیریت فرایندهای تمامی واحدهای صفی و ستادی شرکت پاکشو و مستندسازی آنها در قالب نقشه فرایندهای سازمان
 • تسهیل و تسریع سیستم‌‌های اطلاعاتی شرکت پاکشو در قالب نظام ساماندهی سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت کیفیت با نماینده مدیریت در کیفیت