خانه   بهبود و سیستم ها

واحد بهبود و سیستم‌های گروه صنعتی پاکشو

واحد بهبود و سیستم‌ها به عنوان بخشی از ساختار واحد مهندسی صنایع و برنامه ریزی تولید با همکاری با سایر واحدها می‌کوشد تا با انجام طرح ریزی، اجرا، بازنگری و بهبود فرآیندهای سازمانی بر مبنای استانداردهای مدیریتی در کلاس جهانی، سازمان را به منظور دستیابی به بهترین نتایج یاری نماید. در این مسیر؛ با بهره‌گیری از توانمندی و مشارکت پرسنل و روش‌ها و ابزارها، توسعه فرهنگ سیستمی و بلوغ آن‌ها را هدف قرار داده است.

ماموریت

توسعه سیستم‌های مدیریتی و تعالی سازمانی در کلاس جهانی با بهره گیری و بهره‌وری از منابع درون و برون سازمانی

حوزه‌های فعالیت